.

Klachtenregeling

Als therapeut van Cranio Amsterdam is het mijn intentie om je de beste zorg en behandeling te geven. Mocht het desondanks gebeuren dat je niet tevreden bent dan hoop ik dat je dit met mij bespreekt om tot een oplossing te komen.

Wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan je deze schriftelijk indienen bij de vertrouwenspersoon van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten) vertrouwenscommissie@lvnt.nl  Voor meer informatie kijk op lvnt klachten

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik ook aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) Dit is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire en alternatieve zorg is opgericht.

Daarnaast is Cranio Amsterdam Marjan Sonneveld ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ www.rbcz.nl   Cranio Amsterdam valt daarmee onder hun Tuchtrecht  www.tcz