.

Privacyverklaring

De zorgverlener(s) van Cranio Amsterdam doen er alles aan om zo zorgvuldig en integer mogelijk met jouw gegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan en beschermen.

Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het van belang dat de zorgverlener(s) een dossier bijhoudt met jouw (medische) gegevens. Op het dossier is de Wet (WGBO) van toepassing.

De Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt en het inzagerecht van patiënten in hun eigen dossier. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

Jouw persoonlijke gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG relevante wetgeving).

Beveiliging
De gegevens worden middels versleuteling tijdens transport en opslag beveiligd. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de software van MijnDIAd. Dit pakket is beveiligd met een wachtwoord en een 2-staps-verificatie.

Bewaartermijn
Jouw dossier wordt na de behandeling bewaard, overeenkomstig de Wet op de Behandelovereenkomst.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie.

Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • voor wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van verdere ontwikkeling en op een hoog peil houden van de zorg. Indien jouw gegevens gebruikt worden, zijn deze geanonimiseerd zodat ze niet herleidbaar zijn en waardoor de privacy gewaarborgd blijft.
  • geanonimiseerd voor intercollegiale toetsing.
  • als je er bezwaar tegen hebt dat jouw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kun je dat meedelen aan jouw therapeut.
  • wanneer de therapeut(en) van Cranio Amsterdam om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal je daar eerst over geïnformeerd worden en zal er expliciet om toestemming gevraagd worden.
  • om facturen per mail te versturen via het beveiligde MijnDIAd programma.

Met het leggen van contact, het versturen van het contactformulier en het maken van een afspraak, ga je impliciet akkoord met deze privacyverklaring.